domingo, 10 de junio de 2012

Access

  1. Una consulta que mostre obra, autor i teatre, d'aquelles obres amb una recaudació major a 5.000.000 d'euros. SERÀ GUARDADA COM: Consulta 1
  2. Una consulta que mostre obra i estat d'aquelles obres que s'hajen representat entre 60 i 100 voltes. SERÀ GUARDADA COM: Consulta 2
  3. Una consulta que mostre obra i teatre d'aquelles obres que començen per "Me". SERÀ GUARDADA COM: Consulta 3
  4. Una consulta amb dos criteris (en el mateix camp) utilitzant l'operador “O”. SERÀ GUARDADA COM: Consulta 4
  5. Una consulta que mostre autor i obra d'aquelles obres que s'hajen realitzat al teatre Apolo i que estiguen en un estat actiu. SERÀ GUARDADA COM: Consulta 5.
  6. Una consulta que mostre autor i estat d'aquelles obres que s'hajen realitzat al teatre Arnau i tinguen una recaudació entre 4.000.000 i 8.000.000. SERÀ GUARDADA COM: Consulta 6.
  7. Una consulta que mostre Autor i estat d'aquelles obres del teatre que predeterminarà l'autor mitjançant un paràmetre. SERÀ GUARDADA COM: Paràmetres 1.
  8. Una consulta amb dos paràmetres en el mateix camp. SERÀ GUARDADA COM: Paràmetres 2.
  9. Una consulta que mostre autor i  obra, d'aquelles obres del teatre que predeterminarà l'autor mitjançant un paràmetre i amb un rang de recaudació en que l'autor predeterminarà, tant el valor mínim com el màxim. SERÀ GUARDADA COM: Paràmetres 3.

No hay comentarios:

Publicar un comentario